OPATŘENÍ

S účinností ode dne 22. listopadu 2021 do odvolání dle Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví

1. DIVÁCI NA SPORTOVNÍM UTKÁNÍ 

do 20 diváků bez podmínek1,

více než 20 diváků za dodržení podmínek1 – kontroluje organizátor akce,

vzdálenost diváků od sportovní plochy nejméně 2 m.  

 

2. SPORTOVNÍ AKTIVITA / AKCE 

ve vnitřních nebo vnějších prostorech do 20 osob bez podmínek1,

přítomnost maximálně do 1000 osob v jeden čas za dodržení podmínek1 – kontroluje organizátor akce,

pravidelná aktivita v neměnném kolektivu s vedením evidence osob pro potřeby epidemiologického šetření bez dodržení podmínek1,

navíc pod sportovními svazy

vždy povinná evidence osob pro potřeby epidemiologického šetření,

v případě nepravidelné aktivity nebo pravidelné aktivity v proměnném kolektivu (národní soutěže, turnaje, zápasy) účastí vice než 20 osob povinné dodržení podmínek1, přičemž negativní výsledek PCR testu má platnost 7 dní.

 

3. AMATÉRSKÝ SPORT

3.1 SPORTOVNÍ AKTIVITA / AKCE pro děti do 12 let

Děti do 12 let, které nevykazují klinické příznaky onemocnění Covid -19, se mohou účastnit pohybových aktivit bez prokázání podmínek jako je očkování, prodělání nemoci nebo negativní výsledek testu.

3.2 SPORTOVNÍ AKTIVITA / AKCE pro mládež od 12 do 18 let

Mládež ve věku od 12 do 18 let, která nevykazuje klinické příznaky onemocnění Covid -19, se může účastnit pohybových aktivit s prokázáním podmínek jako je očkování, prodělání nemoci nebo negativní výsledek PCR testu, který má obecně platnost 72 hodin, ale v případě pohybové aktivity organizované pod sportovním svazem je jeho platnost 7 dní.

3.3 SPORTOVNÍ AKTIVITA / AKCE nad 18 let

Účastnící pohybových aktivit nad 18 let se musí prokázat dokončeným očkováním nebo prodělanou nemocí. Negativní výsledek PCR testu lze použít pouze pro osoby s nedokončeným očkováním.

 

4. PROFESIONÁLNÍ SPORT

Na profesionální sportovce je nahlíženo stejně jako na zaměstnance nebo OSVČ. Musí se tedy testovat, ale není nezbytně nutné prokazovat se očkováním nebo proděláním nemoci.  

4.1 NÁRODNÍ EXTRALIGOVÉ A LIGOVÉ SOUTĚŽE na území ČR

Sportovci nemají povinnost prokázat se očkováním nebo proděláním nemoci, mohou využít Opatření k testování a prokázat se antigenním nebo PCR testem jako zaměstnanci, přičemž zaměstnancem je také osoba připravující se na výkon povolání nebo vykonávající praxi.

 

5. OCHRANA DÝCHACÍCH CEST

Ochrana dýchacích cest je stanovena Mimořádným opatřením

S účinností ode dne 25. října 2021 musí mít diváci přítomní na sportovních utkáních ochranné prostředky dýchacích cest

Povinnost nosit ochranu dýchacích cest se nevztahuje:

  • na sportovce nebo cvičící osoby v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod. včetně běhu a jízdy na kole,
  • na trenéry, další členy týmu v rámci kolektivních sportů a rozhodčí při účasti na sportovní činnosti nebo přípravy na ni konané v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy nebo zastřešujícími sportovními organizacemi.

 

1PODMÍNKY dle Opatření

  • osoby nevykazují klinické příznaky onemocnění Covid – 19,
  • osoby nad 12 let věku splní jednu z následujících podmínek:
  • dokončené očkování;
  • prodělání nemoci do 180 dní;
  • osoby do 18 let, osoby s kontraindikací k očkování, osoby s nedokončeným očkováním doloží negativní výsledek PCR testu, přičemž platnost PCR testu je 72 hodin, pouze v případě aktivity organizované pod sportovním svazem je platnost PCR testu 7 dní.

 

Partneři